အီးဇီးအသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ တောင်တွင်းကြီးနှင့်အောင်လံမြို့နယ်များတွင်ရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ယခုအခါ အီးဇီးအသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း အနေဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးခြောက်ခု၊ မြို့နယ်ပေါင်း (၅၈) မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ပေါင်း(၂,၂၃၁)အုပ်စုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုတို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ရုံးခွဲပေါင်း(၁၆) ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်မှုများအတွက် ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးပါဦး။

Go to latest news

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.