နေပြည်တော်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အလှူငွေကျပ် စုစုပေါင်း သိန်း (၃၀) ကျပ် လှူဒါန်းပြီးသည့်နောက် ယခုတစ်ကြိမ်တွင် Easy Microfinance သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီသို့ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အလှူငွေကျပ် (၁၀) သိန်း ထပ်မံလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ Easy Microfinance အနေဖြင့် အသင်းသားအရေအတွက် တစ်သောင်းခုနှစ်ထောင်ခန့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် မုံရွာနှင့် ရွှေဘိုရုံးခွဲများတည်ရှိသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Go to latest news

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.