လုပ်ငန်းတည်နေရာများ

သင်နှင့် အနီးဆုံးရှိ အီးဇီး ရုံးခွဲကို ရှာဖွေပါ!

ရုံးခွဲများ

အမှတ်(၈၅၃)၊ ကျော်သူ (၂၂) လမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
info@easy.com.mm
+95 (0) 99 69701766

ရန်ကုန်ရုံးခွဲများ

အမှတ် – ၂/၁၇၊ မင်းနန္ဒါလမ်း၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်
ဒေါပုံ မြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
dawbon@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735028

အမှတ်(၃၂)၊ ကျောင်းကုန်းလမ်း၊
လင်းလွန်းရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
sanchaung@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735038

မွန်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများ

အမှတ်(၁၁၉)၊ မင်းလမ်း၊
ဖလပ်ရပ်ကွက်၊ ပေါင်မြို့ နယ်၊ ဇင်းကျိုက်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
paung@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735050

အမှတ်(၇၉)၊ ကျွန်းတောလမ်း၊
ကန်သာယာ(၈)ရပ်ကွက်၊ ဘီးလင်းမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
bilin@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735036

အမှတ်(၄)၊ မိန်းကလေးကျောင်းလမ်း၊
ဖက်တန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
mawlamyine@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735075

အမှတ် (၂၈)၊ မော်လမြိုင်လမ်း၊
သထုံမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
thaton@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735040

အမှတ် ၂၉ (A)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း (ရန်ကုန်- မော်လမြိုင်လမ်း)၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျိုက်ထိုမြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။
kyaikto@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735024

ကရင်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများ

အမှတ်(၃၇၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊
ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
hpa-an@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735039

အမှတ် ၅၃/A၊ အကွက် (၅၅၃)၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်
statemyawaddy@easy.com.mm
+95 (0) 99 69662531

စစ်ကိုင်းတိုင်းရုံးခွဲများ

အမှတ်(၆၈၃)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မုံရွာ
(တောင်)ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
monywa@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735048

အမှတ်(၃/၁၀၃)၊ ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ရွှေဘိုမြို့ ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး။
shwebo@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735044

မကွေးတိုင်းရုံးခွဲများ

အမှတ်(၅-ဘီ)၊ ဆုကြီးပန်လမ်း၊(၁၅)ရပ်ကွက်၊
ပခုက္ကူမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
pakokku@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735025

အမှတ်(စီ-၄၁)၊ ၁၂ လမ်းနှင့်တမာပင်လမ်းထောင့်၊ ကန်သာရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
magway@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735026

အမှတ်(၁၈၉ – ၁၉၁)၊ ပြည်လမ်း၊ စက်ရုံရပ်ကွက်၊ အောင်လံမြို့ ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
aunglan@easy.com.mm
+95 (0) 99 69785907

အမှတ်(၂-ခ၊ ၂၀၁၇) နဂါးမင်းလမ်း၊ ရွှေကြာအင်း (၂) ရပ်ကွက်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
taungdwingyi@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735052

အမှတ်(၁၀၇)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗဟိုကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ ချောက်မြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
chauk@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735029

အမှတ်(၂၅၆)၊ စလင်း-ဆင်ဖြူကျွန်းလမ်း၊ ပုထိုးဖြူရပ်ကွက်၊ စလင်းမြို့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး။
salin@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735045

နေပြည်တော်ရုံးခွဲများ

အမှတ်(၁၅/၃၀၅၈) ၊ ရာဇဌာနီလမ်း၊ အောင်သာယာ ရပ်ကွက် ၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
naypyitaw@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735037

ဧရာဝတီတိုင်းရုံးခွဲများ

အမှတ် (ဘီ-၁၂)၊ အောင်ဧရာကုန်စည်ဒိုင်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
pathein@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735033

အမှတ် (၂၃၂)၊ ဦးဘချိုလမ်း၊ ကျွန်းတော (၃)၊ ဘုရားချောင်းရပ်ကွက်၊ မြောင်းမြမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
myaungmya@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735034

အမှတ် (၈၇)၊ အောင်မေတ္တာ (၂) လမ်း၊ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်၊ ဖျာပုံမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
pyapon@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735053

အမှတ် (၁၆၅-ခ)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ဓနုဖြူမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။
danubyu@easy.com.mm
+95 (0) 99 69735059

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.