လက်ရှိလျှောက်ထားနိုင်သော အလုပ်အကိုင်များ

အီးဇီး အသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ အောက်ပါရာထူးများကို ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။

MC Easy Microfinance is a licensed microfinance institution with operations in Yangon, Mon, Kayin, Naypyitaw, Magway, Sagaing and Ayeyawady  which will soon expand to other States in Myanmar. In order to strengthen our pro-active team in Yangon, we are looking for a skilled and enthusiastic CFO.

Job responsibilities

The CFO is directly responsible for managing all finance and accounting of Easy Microfinance, and supervises all of its finance staff.  S/he will ensure that the finance department will support Easy Microfinance in pursuing its objectives with a minimum of risk and a maximum of efficiency.  As a member of the Management Team, s/he shares responsibility for the overall performance of the institution, and participates in making decisions on material issues.

Specific responsibilities include (but are not limited to):

 • Supervising, co-hiring, training and developing of all Finance staff
 • Overseeing and controlling the activities of the Finance staff
 • Ensuring full tax and regulatory compliance of the company
 • Treasury and liquidity management
 • Financial analyses of performance and development of appropriate tools with the aim of reducing risk and improve efficiencies
 • Creating and/or improving policies and procedures for Finance activities
 • Strategic business planning and budgeting
 • Monitoring and enforcing budget compliance
 • Timely and accurately reporting the financial performance of the Company
 • Internal and external reporting
 • Participation in management meetings of the Company contributing to strategic choices and important decisions of the company and ensuring good interdepartmental coordination
 • Liaise with external auditors and the regulator during their missions

Requirements

 • CPA or Accounting degree from a recognized university in Accountancy or Business Administration; and/or MBA from recognized university
 • At least five years relevant work experience, including two years in a finance manager or chief accountant or controller position or other acceptable supervisory capacity
 • Experience in micro-finance and/or commercial banking, or product development, is highly desirable
 • Knowledge of the Myanmar tax environment
 • Strong numeric and analytical abilities
 • Accurate and detail oriented person
 • Stress resistant and able to respect deadlines
 • Good management and people skills
 • Strong computer skills: Microsoft Office (excel and word)
 • Excellent communication and writing skills in English
 • Burmese would be an advantage

We are looking for a highly motivated, proactive and result oriented professional. We offer to join a dynamic team and a positive work atmosphere. Interested candidates are invited to send their resume and motivation letter only (please do not attach any diploma’s or certificates) to recruit@easy.com.mm

We are looking forward to hear from you!

Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

လျှောက်ထားရန်

MC Easy Microfinance is a licensed microfinance institution with operations in Yangon, Mon, Kayin, Naypyitaw, Magway, Sagaing and Ayeyawady  which will soon expand to other States in Myanmar. In order to strengthen our pro-active team in the Head Office in Yangon, we are looking for a skilled and enthusiastic Head of Internal Audit.

Job responsibilities

The Head of Internal Audit heads the Internal Audit Department. He is a member of senior management of Easy Microfinance and is therefore expected to update the Audit policies when necessary and enforce the company’s compliance to policies and procedures. Specific responsibilities include (but are not limited to):

 • Manage the team of internal auditors
 • Organize a yearly risk assessment exercise
 • Design the yearly audit plan and ensure its proper implementation
 • Conduct internal audit missions in line with the audit plan; this will be substantial when the internal audit team is still small and gradually decrease as the number of branches increases and the internal audit team gets bigger
 • Conduct the internal audit for the departments with sensitive information (for example HR and Finance)
 • Conduct special audit missions as required by the Managing Director or the Audit Committee
 • Review internal auditor’s draft mission audit reports before restitution; ensure that they are timely, well structured, have relevant audit findings and have constructive recommendations
 • Organize and participate in restitution meetings with the auditees and Management to discuss the findings and the responses
 • Regular follow-up and quarterly reporting on outstanding findings and the status of the implementation of the recommendations
 • Prepare quarterly audit reporting and presentation for the Audit Committee
 • Organize and attend the quarterly Audit Committee meetings and ensure they are properly minuted

Requirements

 • University graduate holding accounting certificates or audit certificate
 • 4-year experience minimum in internal and/or external auditing
 • At least 1 year experience managing/leading a team
 • Rigorous, methodological, critical, analytical and accurate
 • Independent, inquisitive and perseverant
 • Integrity and professional ethics
 • Able to write a structured report on audit findings with clear and constructive recommendations
 • Able to meet deadlines
 • Able to stand his/her ground and get timely responses from the audited entities while at the same time ensuring a smooth collaboration and communication
 • Able and willing to travel around Myanmar.
 • Fluency in Burmese, good oral and written knowledge of English.

We are looking for a highly motivated, proactive and result oriented professional. We offer to join a dynamic team and a positive work atmosphere. Interested candidates are invited to send their resume and motivation letter only (please do not attach any diploma’s or certificates) to recruit@easy.com.mm

We are looking forward to hear from you!

Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

လျှောက်ထားရန်

MC Easy Microfinance is a licensed microfinance institution with operations in Yangon, Mon, Kayin, Naypyitaw, Magway, Sagaing and Ayeyawady  which will soon expand to other States in Myanmar. In order to strengthen our pro-active team in our Head Office in Yangon, we are looking for an internal auditor.

The main role of the internal auditor is to analyze the reliability and integrity of operations and information in the company, and to verify the correct implementation and respect of policies and procedures.

Job responsibilities

 • Contribute to the design of the audit plan and to the risk assessment exercise
 • Conduct internal audit missions in line with the audit plan
 • Conduct special audit missions as required by the Managing Director or the Audit Committee
 • Verify the effectiveness and efficiency of internal controls and the compliance to policies and procedures
 • Participate in risk assessment of new or updated policies, procedures or systems to prevent possible deficiencies in the internal control system
 • Ensure that audit findings are relevant and well documented
 • Produce timely reports with audit findings and constructive recommendations, and collect management responses
 • Organize a restitution meeting with the audited and the Management to discuss the findings and the responses
 • Regular follow-up and quarterly reporting on outstanding findings and the status of the implementation of the recommendations

Requirements

 • University graduate holding accounting certificates or audit certificate
 • At least one year experience in accounting or auditing
 • Rigorous, methodological, critical, analytical and accurate
 • Independent, inquisitive and perseverant
 • Integrity and professional ethics
 • Able to write a structured report on audit findings with clear and constructive recommendations
 • Able to meet deadlines
 • Able to stand his/her ground and get timely responses from the audited entities while at the same time ensuring a smooth collaboration and communication
 • Excellent oral and written communication skills in Myanmar language and in English

We are looking for a highly motivated, proactive and result oriented professional. We offer to join a dynamic team and a positive work atmosphere. Interested candidates are invited to send their resume and motivation letter only (please do not attach any diploma’s or certificates) to recruit@easy.com.mm

We are looking forward to hear from you!

Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

လျှောက်ထားရန်

MC Easy Microfinance is a licensed microfinance institution with operations in Yangon, Mon, Kayin, Naypyitaw, Magway, Sagaing and Ayeyawady which will soon expand to other States in Myanmar. In order to strengthen our pro-active team in Yangon, we are looking for a skilled and enthusiastic Marketing & Communications Officer.

Job responsibilities

The  Marketing & Communications Officer will work directly under the COO and will be contributing to and implementing the Company’s marketing and communication strategy.

Specific responsibilities include (but are not limited to):

 • Together with the COO, establishing a marketing and communication plan
 • Maintaining business relationships with our merchant partners
 • Regularly developing communication materials
 • Monitoring and managing the marketing needs of our branches
 • Performing market research and client satisfaction surveys, and analyzing the data
 • Contribution to the definition of new products
 • Staff training on Marketing, Sales and Customer satisfaction
 • Organizing promotional and CSR events, and communicating about them
 • Maintaining and updating the company’s website and social media pages
 • Answering queries of our clients on social media

Requirements

 • Degree in Marketing
 • Good command of Microsoft Office
 • Strong photoshop skills: at the very least ability to update our existing market materials
 • Accurate, detail oriented hands-on person
 • Stress resistant, results oriented and able to respect deadlines
 • Good people skills
 • Excellent communication and writing skills in Burmese
 • Able to communicate in English
 • 2-3 years experience in a marketing position
 • Graphic design skills and ability to use graphic design software are a big plus

We are looking for a highly motivated, proactive and result oriented professional. We offer to join a dynamic team and a positive work atmosphere. Interested candidates are invited to send their resume and motivation letter only (please do not attach any diploma’s or certificates) to recruit@easy.com.mm

We are looking forward to hear from you!

Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

လျှောက်ထားရန်

MC Easy Microfinance is a licensed microfinance institution with operations in Yangon, Mon, Kayin, Naypyitaw, Magway, Sagaing and Ayeyawady which will soon expand to other States in Myanmar. In order to strengthen our pro-active team in Yangon, we are looking for a skilled and enthusiastic Human Resources Assistant.

Job responsibilities

 • Assist with day to day efficient operations of the HR functions and duties
 • Provide clerical and administrative support to Human Resources Manager
 • Coordinate communication with candidates and schedule interviews and assist the recruitment
 • Makes sure that the work space, computer and other equipment, mailbox, and appropriate installed software are ready for the new employee’s start day
 • Assist conducting initial orientation to newly hired employees
 • Compile and update employee records in system
 • Maintains employee files and the HR filing system
 • Keeps employee records up-to-date by processing employee status changes in a timely manner.
 • Maintains personnel files in compliance with applicable legal requirements.
 • Process documentation and assist to personnel activities (staffing, recruitment, training, grievances, performance evaluations etc)
 • Deal with employee requests regarding Human resources issues, rules, and regulations and report to HR Manager
 • Maintaining Employee leave records
 • Assist in logistics of SSB and PIT regarding procedures
 • Properly handle and report to HRM about complaints and grievance procedures

Requirements

 • University degree
 • 1 to 2 year experience in the HR field of which at least 1 year at a clerk level or other acceptable Administrative HR capacity
 • Effective communication skills.
 • Excellent computer skills, including Word and Excel in a Microsoft Windows environment.
 • General knowledge of Myanmar employment laws and practices.
 • Experience in administration of benefits and other HR programs.
 • Excellent interpersonal skills.
 • Skills in database management and record keeping.
 • Able to exhibit a high level of confidentiality.
 • Excellent organizational skills.
 • Must be able to gather and analyse information skillfully and confidentially
 • People skills
 • Capability to express him/herself in English and fluent in Burmese language

We are looking for a highly motivated, proactive and result oriented professional. We offer to join a dynamic team and a positive work atmosphere. Interested candidates are invited to send their resume and motivation letter only (please do not attach any diploma’s or certificates) to recruit@easy.com.mm

We are looking forward to hear from you!

Only shortlisted candidates will be contacted. Thank you for your application!

လျှောက်ထားရန်

အလုပ်လျှောက်ရန်

အီးဇီး အသေးစားငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ အလုပ်အကိုင်များအား စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပြည့်အစုံ နှင့် မိမိ၏ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတ၊ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှု၊ စွမ်းရည် တို့ကို ရေးသားကာ ဤနေရာကို နှိပ်ပြီး အွန်လိုင်းမှတဆင့် (သို့) အီးမေးလ်   ပေးပို့ လျှောက်ထားခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အခြားသော စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပေးပို့ရန် မလိုအပ်ပါ။

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.

© 2019 MC Easy Microfinance Company Limited.